Skip to main content

Ranka, rankon mes kartu

Žengiam skautišku keliu!

AVK Namai  Mūsų Vadija  Draugovės & Būreliai  Veiklos Kalendorius  Uniformos ir Nuorodos   

Kas Naujo Pas Mus

 

 Vasaros Stovykla Rakas 60: Spauskite čia parsisiųsti iš interneto "Dropbox" registracijos anketos

 

Apie Skautavimą

 


  


Kodel Būti Skaute 

 

      

Ką Reiškia Būti Vadove
     (anglų kalboje)

 What is a Scout LeaderTurite klausimų apie skautų veiklą?  Norite savanoriškai padėti?  
Pasiteiriaukite
tunto tuntininkei Renatai Borucki. R
ašykite jai e-paštu: sese.renatab@gmail.com,


Sesės židinietės prašome registruotis su mumis.  Ne tik paremiate Lietuvių Skautų Sąjungą, bet ir tiesoginiai stiprinate tunto veiklą!


 

Tunto 20-metų Jubiliejaus Šventė

 

Spauskite čia pamatyti Šventės albumą 
 

 Ačiū sesems Dr. fil. Renatai Variakojytei ir s. Audrai Lintakienei už nuotraukas